מודל הטיפה של ביקוע גרעיני

השקופית הקודמת השקופית הבאה חזור אל השקופית הראשונה הצג גירסה גרפית

Notes: